Yükleniyor

Duyurular

KEYNOTE Konuşma Duyurusu: Av. Turan HANÇERLİ
KEYNOTE Konuşma Duyurusu: Av. Turan HANÇERLİ

Güzel İnsanlar Kenti Avcılar

Av. Turan HANÇERLİ, Avcılar Belediye Başkanı

Avcılar Belediyesi, bir kentin tasarlanma şeklinin, o kentte yaşayan  bireylerin gündelik yaşam aktivitelerine ve topluma katılmalarında belirleyici rol oynadığının bilinci ile kimseyi dışarıda bırakmadan tasarım çözümleri üreterek her vatandaşımızın huzur, barış ve refah içeresinde yaşaması için adaletli imkânlara ulaşmasını sağlamayı temel almaktadır.

Belediyemiz bu kapsamda kentimizin tüm bireylerinin, tüm gruplarının ihtiyaçlarını gözeterek, bu ihtiyaçlara uygun çevre tasarımları hayata geçirerek eşit haklar çerçevesinde yaşam koşullarını iyileştirmek ilkesiyle çalışmalarını yürütmektedir.

448 bin nüfuslu Avcılar’da “herkes” tanımını iyi belirleyen bir belediye olarak; dezavantajlı grupların toplumsal entegrasyonunu güçlendirmek ilkesiyle sosyal odaklı hizmet projeleri hayata geçirilmiştir. Bu projelerin ayrılmaz bir parçası olan mahalle meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi ve engelli meclisleri kentteki bütüncül katılımı sağlamak amacıyla aktif olarak desteklenmektedir.

Yatay kentleşme modeli ile yapılaşan Avcılar’da, yeşil alanları daha da arttırarak betonlaşmadan bunalan kentlilere daha geniş doğal alanlar yaratmak, çocuklara yeşille, doğayla iç içe sürdürülebilir bir gelecek sunmak, kentsel mimari konusunda çağdaş standartlarda yenilikler yapmak hedefi ile hareket edilmektedir.
Bunun yanı sıra, kentleşme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için çevreci projeler geliştirip örnek atık yönetimi uygulamaları ile atıkların cinslerine göre ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmaları yaparak her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, analizinin yapılması ve kontrolünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Dezavantajlı grupların toplumsal entegrasyonunu güçlendirmek ve sosyal odaklı hizmet projelerini yaygınlaştıracak projeler hayata geçirilmektedir. Kadınların desteklenmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla okul ve okul öncesi dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalara destek verilmektedir.

Avcılar, kentin geleceğini şekillendirmek adına “Hayat Kurtarmaya Devam Ediyoruz” felsefesiyle yönetilmektedir. Bunun bir yansıması olarak sürdürülebilir kapsayıcı tasarımlar ile kamusal açık alanlarda yaşanabilir altyapı ve üstyapıyı geliştiren çalışmalar büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.
Herkes için eşit ve kapsayıcı bir kent tasarlamak mümkündür.

 Av. Turan HANÇERLİ

1975’de Tokat’ta doğdu. 1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, 2011 yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Marka ve Patent vekili olup, avukatlık yapmaktadır. 1993 yılında kaza geçirdi, %95 oranında engelli kaldı ve iki kol protezi kullanmaktadır. İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli, iki kız babasıdır.

Türkiye Sakatlar Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığını 13 sene yürütmüştür. 2014 – 2017 yıllarında Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil toplum örgütleri “Gölge Rapor” hazırlanmasında, raporla ilgili İsviçre BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulunmuştur. Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150’yi aşkın seminer ve panel konuşması, engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemelerde gönüllü onlarca dava takip etmiştir. 85.000 engelli ve yaşlıyı icra ve davalardan kurtaran 6770 sayılı yasanın 6. maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynamış, birçok yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve Parti Gruplarında  savunuculuk faaliyetlerinde bulunmuş, hazırlanan yasalara ilişkin görüş, öneri ve tasarısı hazırlamıştır. 

2012-2013 yıllarında CHP Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 2014’de Avcılar Meclis Üyesi seçilerek, Hukuk, Engelliler ve Çevre Komisyonları Başkanlığı yapmıştır. 24 Haziran 2018’de CHP 3. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı gösterilmiştir. 08 Temmuz 2018 Çorlu tren kazası mağdurlarının gönüllü avukatlığını yapmıştır.