Yükleniyor

Bir Gün Sen De

  • Kategori : Kamusal Yaşam
Bir Gün Sen De
  • TOFD
27.09.2022
TASARLAYANLAR:
Aleyna Özaltaş, Oğuz Kavan, Doğa Köroğlu, Simge Yaktubay, Eda Belirdi

GİRİŞ:
Günümüzün önemli sorunlarından olarak gösterilen evsizlik, pandemi koşullarıyla birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Evsizliğin birçok tanımı bulunmaktadır. Evsizlik tanımları yaşayacak konuta, özellikle de uyuyacak yere ve aile bağlarının olmamasına odaklanmaktadır. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin gösterdiği üzere evsiz bireylerin sadece barınma değil aynı zamanda beslenme, sağlık ve sosyal konulara yönelik ihtiyaçları olduğu sonucuna varıldı. Bu sorunlara nazaran ülke genelinde evsizlere hitap eden çok yönlü çalışmaların yapılamadığı gerçeği ile karşı karşıya kalınmıştır. PROJE SÜRECİ Proje sürecinde, evsizlere yönelik bir alan tasarlanması konusu üzerinde grup üyeleri ve ders yürütücü hocalarıyla tartışmalar yapıldı. Fikir alış-verişleri sonucu yapılması planlanan alanın sadece evsizler için değil aynı zamanda deprem gibi barınma ihtiyacının yüksek olduğu acil durumlarda afetzedeler tarafından da kullanılabilecek çok yönlü bir alan olarak planlanmasına kadar verildi. Daha öncesinde bireylerin nelere ihtiyacı olabileceği, onlara ne gibi faydaların dokunabileceği ile ilgili olarak yapılan araştırma ve tartışmalar sonucu gıda, barınma, topluma kazandırılma ve kişisel hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılayacak taşınabilir modüler bir sistem oluşturulup bu gereksinimlerin çözümlerinin birbirlerine entegre bir şekilde kurgulanarak, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacak bir alan olarak tasarlanmasına karar verildi. Projenin geliştirme süreci sırasında evsizler ile ilgili olarak aktif çalışan bir STK olan Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile iletişime geçildi. Geliştirilen proje kendilerine sunulduktan sonra projenin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili dernekten bilgiler ve fikirler alındı.

BİR GÜN SEN DE
Barınma modülünün tasarımı yapılırken kolay taşınabilir olması ve kullanıcıların barınma ihtiyaçlarını maksimum konfor seviyesinde sağlanması esas alındı. Modülde, katlanabilir yatak ve raf, pencere açıklığı, çelik strüktür, paraşüt bez ve platform bulunmaktadır. Platformların içinde ve iki platform arasında kalan alanlara yalıtım malzemesi ve plastik paneller konumlandırılır. Plastik paneller çatı strüktürüne sabitlenir. Yan yüzeylerde ise paraşüt bezi kullanılır ve çıtçıtlarla zemine sabitlenir. Barınma modülünün çelik iskeletinin bağlı olduğu yüzeyde pencere açıklığı, pencerenin alt kısmında açılabilen raf ve katlanmış yatak sistemi bulunmaktadır. Bu kısımla platform kısmı katlanarak kapanır ve taşınabilir bir modül haline gelir. Platformun iki yanında çelik iskeletin kaymasını sağlayacak sistem bulunur. Çelik strüktür sistem üzerinde çekilir ve sabitlenir. Modülün kurulumu şu şekilde gerçekleşir:

1. Platform, çelik strüktürün bulunduğu kısma dik olacak şekilde zemine yerleştirilir.
2. Çelik strüktür platformun 2 kenarında bulunan kısımdan kaydırılarak ilerletilir.
3. Strüktür ilerledikçe paraşüt bezi kendiliğinden gerilir.
4. Yatak ve raflar açılarak kurulum gerçekleştirilir.