Yükleniyor

Duyurular

Eğitim ve Planlama Etkinliği
Eğitim ve Planlama Etkinliği

"Sustaining 'Inclusive Design' Collaboration Through Co-design Platforms (The SIDe Programme)" projesi kapsamında Loughborough University ziyareti gerçekleştirildi.

"Sustaining 'Inclusive Design' Collaboration Through Co-design Platforms (The SIDe Programme)" başlıklı, British Council'in Newton Fund Research Environment Links Turkey/UK programı ile desteklenen projemiz kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin araştırma ekibi, 10-13 Şubat 2020 tarihleri arasında İngiltere'deki Loughborough University'de (Loughborough - Leicester) düzenlenen “Eğitim ve Planlama” etkinliğine katılmıştır. Bu etkinlik, karşılıklı bilgi transferinin yanında projenin sonraki aşamalarının planlanmasını da sağlamıştır. Etkinliğe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden ve bu projedeki paydaş sivil toplum kuruluşları olan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Altı Nokta Körler Vakfı'ndan katılan araştırma ekibinin listesi aşağıdadır:

 • • Doç. Dr. A. Selami Çifter (MSGSÜ Proje yürütücüsü - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
 • • Prof. Dr. Sema Ergönül (Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • • Doç. Dr. Şenay Çabuk (İç Mimarlık Bölümü)
 • • Arş. Gör. Dr. Aylin Ayna (Mimarlık Bölümü)
 • • Arş. Gör. Dr. Ömer Devrim Aksoyak (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 • • Elif Nur Aybaş (Altı Nokta Körler Vakfı)
 • • Seçil Arıkan (Altı Nokta Körler Vakfı)
 • • Ecesu Alyanak (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği)

Resim 1: Loughborough University ziyareti ve kurumlar arası çalışma ekibinden bir görüntü

Eğitim ve Planlama etkinliği kapsamında Loughborough University'nin SIDe Programı projesi ekibi, Türkiye’den gelen araştırmacılara kapsayıcı tasarım konusu ile ilgili eğitim seminerleri vermiştir. Seminer konuları ve sunumu gerçekleştiren Loughborough University’nin Tasarım ve Yaratıcı Sanatlar Okulundan öğretim üyeleri aşağıda belirtilmiştir:
 • • Hua DONG (LU Proje yürütücüsü; Prof. Dr.) - Inclusive Design 1.0 - 4.0
 • • Sharon COOK (Senior Lecturer) - Empathy and Simulation Tools
 • • Serpil ACAR (Prof. Dr.) - Inclusivity in Transport Safety
 • • George Torrens (Senior Lecturer, Dr.) - Engaging Stakeholders for Universal Design

Resim 2: Loughborough University proje ekibinin seminer sunumlarından görüntüler

11 Şubat Salı günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma ekibi ile birlikte sivil toplum kuruluşu paydaşlarımız olan Altı Nokta Körler Vakfı’nın ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin temsilcileri de, kendi kurum ve kuruluşlarını tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler. Bu oturuma Loughborough University’nin farklı okullarından dinleyicilerin de katılmasıyla iki kurumun akademisyenleri arasında ortak araştırma alanları doğrultusunda bağlantıların kurulmasına olanak sağlanmıştır.

Resim 3: Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül ve Altı Nokta Körler Vakfı temsilcisi Elif Nur Aybaş’ın sunumlarından görüntüler

Eğitim ve Planlama etkinliği dahilinde Loughborough University’nin farklı birimlerine ve yakın çevredeki kapsayıcı tasarım ile ilgili bir kuruma ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Loughborough University’nin Çevresel Ergonomi Laboratuarı gezilmiş ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı elde edilmiştir. Diğer bir ziyaret etkinliği olarak Peter Harrison Engelli Spor Merkezini ve Kraliyet Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü Okuluna gidelerek çalışmalarını görme şansı elde edilmiştir. Bununla birlikte, Loughborough University Yaratıcı Sanatlar Okulu (School of Creative Arts) ve Mimarlık Okuluna (School of Architecture) yapılan ziyaretler sonucunda da kurumlar arası farklı Fakülteler/Okullar kapsamında olası iş birliği alanları görüşülmüş ve karşılıklı akademik ilişkiler kurulmuştur.

Resim 4: Eğitim ve Planlama etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Peter Harrison Engelli Spor Merkezini ve Kraliyet Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü Okulu ziyaretleri

Eğitim Planlama etkinliği süresince 2 adet “Yönlendirme Komitesi” (Steering Committee) toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlk toplantıda projenin sonraki aşamaları detaylı bir şekilde tartışılmış, internet tabanlı “SIDe Platfomu”nun içeriği ve fonksiyonları netleştirilmiştir. İkinci Yönlendirme Komitesi toplantısı ise, proje kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin “Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” dersinde yürütülecek olan öğrenci proje çalışmasına yönelik planlamanın yapılmasına odaklanmıştır. Bu toplantıya “Zoom” çevrimiçi konferans sistemi üzerinden Prof. Daniel Charny (FixED) katılmıştır ve Fixperts çalışması ile ilgili (FixED platformunun ortaya koyduğu ortaklaşa-tasarım yaklaşımı) detaylı açıklamalar yaptıktan sonra, projemizdeki öğrenci çalışması süreciyle ilgili aşamalara yönelik önerilerde bulunmuştur.

Sonuç olarak; Loughborough University’de gerçekleştirilen Eğitim ve Planlama etkinliği kapsamında, kapsayıcı tasarım üzerine verilen eğitim seminerlerinin yanında "Sustaining 'Inclusive Design' Collaboration Through Co-design Platforms (The SIDe Programme)" başlıklı projemizi başarıyla yürütmeye olanak sağlayacak planlamalar yapılmıştır. Buna ek olarak Loughborough University içerisindeki farklı birimlere/okullara gerçekleştirilen ziyaretler sayesinde kurumlar arası ileriye yönelik yeni akademik bağlantıların oluşturulması ve olası yeni proje çalışmalarına yönelik sürdürülebilir ilişkiler kurulması yönünde önemli adımlar atılmıştır.