Yükleniyor

Ekonomik Hayata Katılım

 • Kategori : İş Hayatı
Ekonomik Hayata Katılım
 • MSGSÜ
 • ANKV
22.04.2020

Ekonomik hayata katılım herkes için bir hak olmanın yanında toplumsal sürdürülebilirliğin de önemli bir gereksinimidir. Günümüzde her ne kadar engellilerin ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik yasal düzenlemeler ve teşvik mekanizmaları oluşturulmuş olsa da konu uygulamaya geldiğinde çözümler çok sınırlı kalmakta veya mekânsal/sistemsel/dijital erişilebilirlik sorunları nedeniyle istenilen düzeye ulaşamamaktadır.

Engellilerin istihdamına yönelik fırsatlar bu sorunlardan dolayı sadece belirli alanlarda görülebilmekte olup her iş alanına katılım hakları yanlış ve yetersiz uygulamalar nedeniyle sınırlandırılmaktadır. Bununla birlikte bu sorunların bir bölümü de doğru tasarım çözümleriyle ortadan kaldırılabilecek niteliktedir. Bu sayede engelli insanların ekonomik hayata katılımının yanında birçok farklı sektörde çalışabilmeleri sağlanarak ekonomik bağımsızlıkları desteklenecektir. Bu proje konusu kapsamında tasarımla istihdam artırma ve ekonomik hayata katılımda eşit koşulların sağlanabilmesine yönelik çözümlerin geliştirilebilmesine odaklanılacaktır. Bu proje “Altı Nokta Körler Vakfı” iş birliği kapsamında ele alınacaktır.

Konu içerisinde incelenebilecek alanlar:

 • Evden çalışma alanları
 • Erişilebilir iş yerleri
 • Çalışma mekanlarında kullanılan ürünler
 • Çalışma mekanlarının evrensel tasarım ilkeleriyle düzenlenmesi
 • Her iş alanına katılım
 • İş alanında özel kullanılan ekipmanların/araçların erişilebilirliği
 • Mesleki gelişim sürecinde erişilebilirlik
 • Dijital erişim
 • vb

Proje Başvuru Alanı