Yükleniyor

Engelsiz bir Gelecek

  • Kategori : İş Hayatı
Engelsiz bir Gelecek
  • ANKV
  • MSGSÜ
10.08.2020
TASARLAYANLAR:
Sema Kızıltav, Rozerin Aydın, Deniz Özdemir, İsmail Taylan, Abdurrahman Çakır (ANKV)


PROJE SÜRECİ:
Proje sürecinin başında görme engelli bireylerin mevcut durumda istihdama ve eğitim hayatına katılım olanakları araştırılmıştır. STK tasarım ortağımız ile yapılan görüşmeler ve önceden yapılmış olan STK sunumu esnasında belirtilen hususlar gözetilerek görme engelli bireylerin ekonomik hayatta çektiği zorluklar ve bu zorlukların üzerinden gelebilmek için nasıl bir yaklaşım geliştirebileceğimiz tartışılmıştır. Ders sürecimizde yapılan sunumlar ve Altı Nokta Körler Vakfı tasarım ortağımız ile gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmeler vasıtasıyla elde edilen veriler kapsamlı şekilde incelenmiş ve görme engelli bireylerin ekonomik hayata katılımı konusunda yaşadığı zorlukların kökeninde eğitim hayatlarında karşılaştıkları olumsuzluklar ve ailelerinin bu duruma karşı bilinçsizliği olduğu saptanmıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla bir kampanya tasarlanmasına karar verilmiştir.

“ENGELSİZ BİR GELECEK” KAMPANYASI:
Bu kampanyanın hitap kitlesi olarak, özellikle Türkiye’nin Doğu kesimindeki, görme engelli çocuklar ve onların aileleri belirlenmiştir. Hedef kitlenin Doğu kesimi olarak seçilmesinin nedeni bu bölgede görme engelli çocuğu olan ailelerin daha az bilgi sahibi olması ve/veya bilgiye ulaşmalarının daha güç olması sonucu ortaya çıkan bilinçsizlik durumudur. Yapılan görüşme ve toplantılar sonrasında görme engelli bireylerin iş hayatlarında tutunmalarını en çok zorlaştıran nedenlerin başında ailelerin korumacılığının ve bilinçsizliğinin yattığı saptanmıştır; çünkü aileler görme engelli çocuklarını korumak amacıyla dış dünyadan izole etmektedir. Engelli çocuklar büyüyene dek dış dünya ile iletişimlerini sadece aileleri ve ebeveynleri aracılığıyla kurabilmektedir ve herhangi bir zorluğun üstesinden tek başına gelebilmelerine izin verilmemektedir. Bu nedenle çocuklar dış dünyayla baş başa kaldıklarında korkmakta ve özgüvensiz hissetmektedirler. Bu durum eğitim hayatlarına da yansımaktadır. Engelli çocukların önemli bir bölümü ne yazık ki ilköğretim veya ortaöğretim seviyelerinden sonra okumamaktadır. Bu özgüvensizlik ve yeterli donanıma sahip olamama durumu görme engelli bireylerin ekonomik hayata tutunmasında çok büyük zorluklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Yürütülmesi planlanan kampanyanın amacı görme engelli çocuk sahibi olan ailelerin bilgilendirilmesini ve bilinçlenmesini sağlamanın yanında görme engelli çocuklara gerekli özgüven ve donanımı erken yaşta vererek iş hayatında daha güçlü bireyler olmalarını sağlamak şeklinde belirlenmiştir.

Kampanya sürecinde aileler için verilecek çeşitli seminerler ve tanıtımlarla ailelerin görme engelli olan çocuklarıyla kurduğu empatiyi arttırmak, bu aileleri çocuklarının psikolojik gelişimi ve bağımsız bir bireye dönüşme süreçlerinde geçirecekleri dönemlerle ilgili bilinçlendirmek amaçlanmıştır. Görme engeli olan ve hem eğitim hayatında hem de iş hayatında başarılı olmuş bireyler davet edilerek çeşitli motivasyon konuşmalarının yapılması ve bu konuşmalar sonucunda ailelerin çocuklarının potansiyellerini daha rahat görebilmesi planlanmaktadır. Benzer zorluklardan geçen ailelerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmalarını sağlayacak bir ortamın hazırlanması düşünülmüştür. Bu şekilde kendilerini yalnız hissetmeleri önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca her aile için bir danışman atanması öngörülmektedir. Danışman, aile ile devamlı iletişim içerisinde olacak ve ailelerin her zaman başvurabilecekleri ve yardım alabilecekleri biri olarak bilinçlenme süreçlerinde onları destekleyecektir.

Proje kapsamında görme engelli çocuklara eğitim verecek öğretmenler için de bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar ile öğretmenlerin ve öğretmenler aracılığıyla diğer veli ve öğrencilerin de görme engelli çocuklar konusunda bilinçlenmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, geliştirilen bu kampanya ile okullardaki eğitim hayatına katılımlarının artacağını umduğumuz görme engelli çocukların, karma eğitim sırasında daha az engelle karşılaşmaları ve daha hoşgörülü ve anlayışlı bir ortamda eğitim almaları hedeflenmektedir. Ayrıca proje içerisinde görme engelli çocukların günlük ve eğitim hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli uygulama ve ürünlerin tanıtılması da planlanmaktadır. Bu ürün tanıtımları sayesinde projemize finansal destek yollarının oluşturulması ve kampanyanın sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Sosyal bir kampanya olarak tasarladığımız bu proje kapsamında ayrıca görme engelli çocukların diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlayacak modüler oyun alanları da tasarlanmıştır. Bu oyun alanlarının aileler seminerdeyken çocukların oynayabileceği ve kaynaşabileceği bir etkinlik olarak okul bahçelerine kurulması planlanmıştır.