Yükleniyor

Engelsiz bir Gelecek

  • Kategori : İş Hayatı
Engelsiz bir Gelecek
  • ANKV
  • MSGSÜ
10.8.2020
TASARLAYANLAR:
Sema Kızıltav, Rozerin Aydın, Deniz Özdemir, İsmail Taylan, Abdurrahman Çakır

SÜREÇ:
Genel olarak görme engelli bireylerin mevcut durumda istihdama ve eğitim hayatına katılımı araştırıldı ve bu araştırma sonucunda bulunan veriler tartışıldı. Daha sonra dernek katılımcıları ile yapılan görüşmeler ve önceden yapılan sunumlar gözetilerek görme engelli bireylerin ekonomik hayatta çektiği zorluklar ve bu zorluklara nasıl müdahale edileceği tartışıldı. Dersler sırasında yapılan sunumlar, ANKV danışmanımız ile yapılan birebir görüşmeler sonrasında ekip ile elde edilen veriler tartışıldı. Bu tartışmalar sonucunda görme engelli bireylerin ekonomik hayata katılım konusunda yaşadığı zorlukların kökeninde eğitim hayatı ve ailenin bu duruma karşı bilinçsizliğinin yattığı saptandı. Bu sorunu çözmek amacıyla bir kampanya yürütülmesine karar verildi.

KAMPANYA TASARIMI:
Bu kampanyanın hitap kitlesi olarak, özellikle Türkiye’nin Doğu kesimindeki, görme engelli çocuklar ve onların aileleri belirlendi. Hedef kitlenin Doğu kesimi olarak seçilmesinin nedeni o bölgede görme engelli çocuğu olan ailelerin daha bilinçsiz ve bu konu hakkında daha az bilgi sahibi olması ve bilgiye ulaşmalarının daha güç olmasıdır. Yapılan görüşme ve toplantılar sonrasında görme engelli bireylerin iş hayatında tutunmaları en çok zorlaştıran nedenlerin en başında ailelerin korumacılığı ve bilinçsizliği yattığı saptandı. Aileler görme engelli çocuklarını korumak amacıyla dış dünyadan izole ediyorlar. Çocuk dış dünya ile büyüyene dek ailesi ve ebeveynleri aracılığıyla iletişim kuruyor. Çocuk büyüyene dek herhangi bir zorluğun üstesinden tek başına gelmesine izin verilmiyor. Bu nedenle çocuklar dış dünyayla baş başa kaldıklarında korkuyorlar ve özgüvensiz hissediyor. Bu durum eğitim hayatına da yansıyor. Çocuklar ilköğretim veya ortaöğretim seviyelerinden sonra okumuyor. Bu özgüvensizlik ve yeterli donanıma sahip olamama durumu görme engelli bireylerin ekonomik hayata tutunmasında çok büyük zorluklar yaratıyor. Yürütülmesi planlanan kampanyanın amacı görme engelli çocuk sahibi olan ailelerin bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesini sağlamak ve görme engelli çocuklara gerekli özgüven ve donanımı erken yaşta vererek iş hayatında daha güçlü bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kampanya sürecinde aileler için verilecek çeşitli seminer ve tanıtımlarla ailelerin görme engelli olan çocuklarıyla kurduğu empatiyi arttırmak ve bu aileleri çocuğun psikolojisi ve geçeceği dönemlerle ilgili geleceğe hazırlamak amaçlanmıştır. Görme engeli olan ve hem eğitim hayatında hem de iş hayatında başarılı olmuş bireyler getirilerek çeşitli motivasyon konuşmaları yapılması ve bu konuşmalar sonucunda ailelerin çocuklarının potansiyellerini daha rahat görebilmesi planlanmaktadır. Aynı yollar ve zorluklardan geçen ailelerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmalarını sağlayacak bir ortam hazırlanması planlanmaktadır. Bu şekilde kendilerini yalnız hissetmeleri önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca her aile için bir danışman atanması öngörülmüştür. Bu danışman aile ile devamlı iletişim içerisinde olacak ve ailelerin her zaman başvurabilecekleri ve yardım alabilecekleri biri olarak onları geçirilen eğitim sürecinde destekleyecektir.

Proje kapsamında görme engelli çocuklara eğitim verecek öğretmenler için de bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalar ile birlikte öğretmenlerin ve öğretmenler aracılığıyla diğer veli ve öğrencilerin de görme engelli çocuklar konusunda bilinçlenmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yürütülen proje ile okula katılımlarının artacağını umduğumuz görme engelli çocuklar, karma eğitim sırasında daha az engelle karşılaşmaları ve daha hoşgörülü ve anlayışlı bir ortamda eğitim almaları hedeflenmektedir. Ayrıca proje içerisinde görme engelli çocukların günlük ve eğitim hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli uygulama ve ürünlerin tanıtılması planlanmaktadır. Bu ürün tanıtımları sayesinde de projemize finansal destek kolları oluşturulması hedeflenmektedir. Yürütülen bu proje ile birlikte görme engelli çocukların diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlayacak modüler oyun alanları tasarlandı. Bu oyun alanları aileler seminerdeyken çocukların oynayabileceği ve kaynaşabileceği bir etkinlik olarak okul bahçelerine kurulması planlanmaktadır.