Yükleniyor

Engelsiz Kıyı Rehberi

 • Kategori : Kamusal Yaşam
Engelsiz Kıyı Rehberi
 • MSGSÜ
 • TOFD
10.9.2020
TASARLAYANLAR: 
Yaren Yoluk, Harun Türkcan

GİRİŞ: 
Kamusal alanlar kentte herkesin erişimine ve kullanımına uygun olarak düzenlenmelidir. Özellikle kıyı erişimi dezavantajlı grupların / tekerlekli sandalye kullanıcılarının güvenli olarak kullanması ve erişebilmesi açısından uygun olmalıdır. Bu çalışma kapsamında kamusal hayata katılım başlığı altında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte çalışılmıştır. TOFD derneği üyesi danışmanımızla birlikte kentteki kamusal alanlarda yer alan sorun ve potansiyeller belirlenmiştir. Belirlenen sorun ve potansiyeller sentez çalışmasıyla birlikte netleştirilmiştir. Danışmanımızın yönlendirilmeleri doğrultusunda kamusal hayata katılım başlığı için kıyı alanlarının kullanımını ele alarak “ kıyı tasarım rehberi’’ oluşturulması ve örnek alan olarak ele aldığımız Perşembe pazarı kıyı alanı üzerinde modellenmesi hedeflenmiştir.

PROJE KONUSU:
İlk aşamada projeye başlamadan önce TOFD derneği üyesi danışmanımızla birlikte konuşuldu ve olası çalışma konuları değerlendirildi. Kamusal alanlarda kıyı tasarım rehberinin oluşturulması ve bunu örnek bir alanda gösterilmesi konusunda ortak bir karara varılarak, Perşembe Pazarı kıyı alanı üzerinde alanın modellenmesinin sağlanması fikri ise “ farkındalık “ kavramıyla doğrudan ilişkilendirildi. Bilinen bir alan olarak tanımlanması ve kentin merkezinde yer alması kamusal hayatta engelli bireylerin erişebileceği ve herkes tarafından dikkat çekeceği düşüncesiyle seçildi.Modellemeye başlamadan önce yapılan akademik okumalar ile birlikte kıyı tasarımına dair ilkeler belirlendi. İlkeler farklı kaynaklardan ortak olarak ele alınmış kavramlar üzerinden belirlenmiştir. Modelleme tasarımı belirleyen ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır. Daha sonra bu ilkelerin nasıl kullanılacağı konusunda kıyı tasarım rehberi oluşturuluştur. Bu ilkeler üst başlıklar halinde şöyledir: 
 • Erişilebilirlik
 • Çeşitlilik
 • Farkındalık 
 • Karakter
 • Bağlantı
 • Kamusallık
 • Uyarlanabilirlik
 • Bağlamsallık
Her ilke için açıklama hazırladığımız rehber dokümandan indirilerek görülebilir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Projemizin çıkış noktası engelli bireylerin de kıyı alanlarını engelsiz şekilde kullanabilmesini sağlamak ve tasarlanan alanların tüm kullanıcılar tarafından rahat ve konforlu bir şekilde kullanılmasının sağlanmasıydı. Bu çıkış noktası doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz kıyı alanları tasarım kılavuzumuz ve örnek alan olarak tasarladığımız Perşembe Pazarı örneğinde gördüğümüz üzere; aslında engellerin bireyler üzerinde değil mekânsal düzenlemeler üzerinde var olduğu gösterilmiştir. Kamusal hayata katılım konusunda zorluk çeken bireyler kendi engelleri nedeniyle değil kamusal alanların tasarımlarından kaynaklanan dezavantajlar yüzünden zorluk yaşadığı belirlenmiştir. Bu nedenle kamusal alanlar tasarlanırken belirli kriterler doğrultusunda toplumda tüm kullanıcılar düşünülerek oluşturulursa “ herkes için kullanım ” gerçekleştirilebilir. Şehir Bölge Planlama, Mimarlık, İç mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümleri kenti ve insan yaşamını doğrudan etkileyen meslek gruplarıdır. Bu nedenle toplumun her kesimine yönelik tasarımlar geliştirmeli ve evrensel tasarım ilkeleri benimsenerek tasarımlar bu kriterler üzerinden yapılmalıdır. Böylece gündelik yaşamda hayatın her alanında engellerin ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

 
Benzer Projeler