Yükleniyor

Erişilebilir Alanlar, Bağımsız Yaşamlar

  • Kategori : Bağımsızlık
Erişilebilir Alanlar, Bağımsız Yaşamlar
  • MSGSÜ
  • ANKV
10.9.2020
TASARLAYANLAR: 
İrem Özdemir, Merve Genç, Mehmet Yönden, İsmail Turan Acer, Canan Çam Yücel

GİRİŞ:
Özgürlük insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. Bağımsız olmak, kısıtlamalara takılmamak, daima irademiz yönünde hareket etmek ve hepsinden öte hiç kimseye bağımlı olmadan hayatımızı devam ettirebilmek şüphesiz ki hepimizin temennileri arasındadır. Bağımsız olmanın çoğu zaman bizim için öneminin farkına varmasak bile bu durum özellikle engelli bireyler için hayati öneme sahiptir. Yaptığımız tasarımlarla engelli bireylerin yaşadığımız kentlerde bağımsız yaşama hakkını ve özgürce hareket etme hakkını sağlamayı hedefledik.

Çalışmalarımızın ilk aşamasında görme engelli bireyler için kent içi hareket esnasında ne gibi güçlüklerin olduğunu tespit ettik. STK danışmanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında araştırmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık ve belli başlı örnek problemlere ulaştık.Bu problemler engelli bireylerin kent içerisindeki kavşaklarda yön tayin etmekte zorlandıkları, yürüyen merdivenlerde merdivenin yönüne karar verememeleri ve aynı şekilde metro istasyonlarında peronda beklerken metronun hangi yönden gelebileceğini bilememeleri gibi sorunlardı. Bu sorunların temeline indiğimizde karşımıza yön tayin etmekte zorlanmaları çıkıyordu. Bizim projemizin asıl çözüm üretmek istediği problemde böylece “Yön” kavramı olmuş oldu.

TASARIM ODAĞI:
Çözüm olarak mevcut uyarıcı yüzeyler sistemini geliştirerek görme engelli bireylerin bağımsız hareketlerini kolaylaştırmayı amaçladık. Bu doğrultuda çok açılı yüzey olarak isimlendirdiğimiz yeni kılavuz iz sistemimizi geliştirmiş olduk. Yeni kılavuz iz sistemimiz sayesinde düz devam eden bir yolda ilerleyen görme engelli bireyin yönelmesi gerektiği yere 90 derece ile değil de daha önceden 45 derece ile yönlenmesi sağlanmıştır. Bu sistem daha sonra STK danışmanımız ile görüşülerek faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. Bizler bu görüşmeler sırasında mevcut uyarıcı zemin sisteminin nasıl işlediğini ve yaygın kullanılan baston tekniklerini öğrenmiş olduk.

Projemizin ilerleyen sürecinde ders kapsamında eğitmenlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında daha önce belirlediğimiz sorunlara evrensel çözümler getirebilmenin çok zor olduğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Eğitmenlerimizin yönlendirmesi ile kent içindeki tüm yayaların dolayısıyla tüm görme engellilerin en çok güçlük çektiği yerleri tespit ettik. Kaldırım düzenlemeleri konusunda araştırmalar yaparak konu hakkında bilgi sahibi olduk. Ülkemizde ve bilhassa İstanbul’da kaldırım düzenlemelerinin bir standart üzerinden ilerlemediğini gördük. Bu durumu STK danışmanımıza anlattığımızda yerinde bir tespit yaptığımızı anladık. Öncelikle kaldırımlarda bulunan sarı çizgiler olarak ifade edilen uyarıcı yüzeylerin ülkemizde maalesef etraflarındaki engeller nedeni ile amacına uygun kullanılamadığını öğrendik. Normal şartlarda görme engelli bireyin uyarıcı yüzey üzerinde bastonu ile birlikte hareket etmesi gerekirken ülkemizde görme engelli bireyler gerek yanlış kaldırım düzenlemeleri gerekse karşılarına çıkan engeller neticesinde uyarıcı yüzeyin kenarından takip ederek hareket etmek zorunda kaldıklarını öğrendik.

Bunların dışında teknolojik sistemlerin görme engelli bireylerin kent içerisindeki hareketlerini kolaylaştırabilecek bir modül olabileceğini düşündük. Bu doğrultuda bilgilendirme butonu isimli bir sistem tasarladık.Kullanıcı nereye ulaşmak istediğini veya ne yapmak istediğini söylediğinde sesli algılama ve sonrasında ki algoritma hesaplarıyla birlikte kullanıcıya yanıt verilecektir. Sistemin amacı özellikle görme engelli bireylerin kent içindeki bağımsız hareketleri sırasında yaşadıkları zorluklar için yardım isteyebilecekleri bir sistemin oluşturulmasıdır. Bu cihazlar kentlerin belirli noktalarında ve özellikle toplu taşıma araçlarının duraklarında yer alacaktır. Bu sayede tüm insanların kullanabileceği bir mekânsal yardım sistemi oluşmuş olacaktır.

SONUÇ:
Tüm bunlar sonrasında projemizin sonucunda ortaya “Görme Engelli Bireyler İçin Standartlar Kılavuzu” isimli bir kılavuz çıkarmanın gerektiğinde hem fikir olduk. Bizler her şeyden önce bu ders kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmiş olduk. Bu proje sonrasında görme engelli bireylerin kent içindeki hareketleri açısından farkındalık yaratabilirsek amacımızı yerine getirmiş olacağımızın bilincindeyiz.