Yükleniyor

Erişilebilir Alışveris

 • Kategori : Alışveriş
Erişilebilir Alışveris
 • MSGSÜ
 • ANKV
10.9.2020
TASARLAYANLAR:
İlknur Çitak, Bartu Erdoğan, Filiz Ebru Kavraz, Dilan Kınay, Elif Aybaş

GİRİŞ: 
Bu projede görme engelli bireylerin alışveriş öncesi ve sonrasında yaşadığı problemler irdelendi. İrdelenen problemler üzerinden örnek projeler de ele alınarak araştırmalar yapıldı. En büyük sorunun ve problemin alışveriş esnasında yaşandığı tespit edildi ve buna yönelik market içi düzenleme ve taşıma elemanı konusunda çalışmalar yapıldı. Projenin amacı her ne kadar görme engelli bireylere yönelik çözüm üretmek olsa da yalnızca bu bireylere değil tüm bireylerin de yararlanabileceği evrensel bir ürün ve proje bütünü ortaya koymak amaçlandı. Böylelikle tek bir kesime ve topluma hitap eden bir proje değil, herkesin eşit şekilde faydalanacağı bir proje geliştirilmesi amaçlandı.

Proje araştırması esnasında danışmandan elde edilen bilgiler ve toplanılan veriler doğrultusunda saptanan sorunlar şunlardır: 
 • Alışverişte kullanılan uygulamaların resim tanımaması
 • İnternet alışverişinin yalnızca görsel olması
 • Sesli uyaran olmaması
 • Aktif alışverişte kabinin bulunmasında güçlük çekilmesi
 • Yapılmış internet uygulamalarında ürün skalasının geniş olmaması
 • Ürün kategorilerilerinin belirlenmesinde yaşanan zorluk
 • Alışveriş üzerine geliştirilmiş navigasyon sistemlerinin olmaması
 • Sürekli telefona bağlı kalınması(şarj, kulaklık, navigasyon ücreti)
 • Semt pazarları gibi sesli uyaranın çok olduğu yerlerde dikkatin dağılması
 • Elinde çok poşet taşımasının baston kullanımıyla birlikte zorlaşması
 • Market arabasının yönlendirme için uygun olmaması
 • Market plan tasarımı çok farklı ise ürünleri görevlileri vs bulmanın zor olması

Belirlenen sorunlar doğrultusunda alışveriş çeşitleri değerlendirildi. Bunun sonucunda görme engellilerin market alışverişlerinde taşıma ve ürün bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla internetten alışveriş yapmak zorunda kaldıkları belirlendi. Var olan uygulamaların yetersizliği dikkate alınarak ve görme engellilerin de sosyal hayata katılımını arttırmak için market içi alışveriş konusu odak olarak belirlendi.

TASARIM ÖNERİSİ: 

Market alışverişinde en sık yaşanan sorunlardan olan taşıma ve market içi ulaşım konusu ele alındı. Öncelikli olarak ele alınan konu taşıma elemanı olarak belirlendi:

 • Market alışverişinde en sık yaşanan sorunlardan olan taşıma ve market içi ulaşım konusu ele alındı. Öncelikli olarak ele alınan konu taşıma elemanı olarak belirlendi.
 • STK danışmanımızın onayı ile taşıma elemanının yatayda genişlemesi yerine dikeyde genişlemesinin yönlendirme açısından daha uygun olduğu yapılmış çalışmalarla belirlendi.
 • Yapılacak tasarımda basit yöntemlerle yapabilecek hareket sistemi de eklenerek yönlendirmedeki etkisinin arttırılması hedeflendi. Bu hareket sisteminin amacı kullanıcının uyguladığı gücü azaltmak ve olası çarpmaları engellemek olarak belirlendi.
 • Tutma yeri genişletilip telefonun da sabitlenebileceği bir alan tasarlandı. Böylece özellikle görme engelli kullanıcıların mobil aplikasyon için kullanacağı telefonunu kolaylıkla taşıması amaçlandı.
 • Görme engelli kullanıcıların market içinde ürünleri kolay bulabilmesi için bir mobil aplikasyon geliştirildi. Marketlerin kendi haritalarını yükleyebileceği bir uygulama önerisi geliştirildi.
 • Reyonlar arası takibi kolaylaştırabilmek için zemine hissedilebilir yüzey eklemeye karar verildi. Ayrıca grup danışmanımızın da onayı ile  reyonlarda rafların başına Braille alfabesi ile kategorilerin belirlenmesine karar verildi.
Yapılan market içi düzenlemeler ve tasarlanan taşıma ürünü ile tüm bireylere alışverişte eşit haklar verilerek herkesin faydalanabileceği olanaklar sağlamak hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda proje geliştirildi.