Yükleniyor

Hakkında

SIDe Platformu

Inclusive Design SIDe Platformu (Sustained Inclusive Design), British Council’ın “Newton Fund - Research Environment Links Programı” kapsamında desteklenen bir iş birliği projesidir. Bu proje kapsamında Loughborough Üniversitesi’nin Tasarım ve Yaratıcı Sanatlar Okulu (LSDCA), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve beş sorumlu ortak (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Altınokta Körler Vakfı, Cambridge EDC, FixED, DRS) bir araya gelerek, kapsayıcı tasarım araştırmasına yönelik iş birliklerinin sürdürülebilir şekilde yürütülebileceği bir ortaklaşa-tasarım platformunun oluşturulması üzerine çalışmaktadır. Bu araştırma; kapsayıcı tasarım süreciyle ilişkili çok farklı alanlardan paydaşlara yönelik bütünleyici bir yaklaşım ortaya koymayı hedeflemektedir. Bahsi geçen paydaşlar; yerel yönetimden politika belirleyicileri, farklı ölçeklere yönelik tasarım eğitmenlerinden kar amacı gütmeyen girişimleri ve özel sektörü kapsamaktadır. Bu doğrultuda Inclusive Design SIDe Platformunun amaçları:

  • 1. Kapsayıcı tasarıma yönelik bir kaynak merkezi oluşturarak bu doğrultudaki farkındalığı artırmak
  • 2. Bir ortaklaşa-tasarım mekanizması oluşturarak kapsayıcı tasarım konusunda üniversite öğrencilerine yönelik bir eğitim programı yaklaşımı ortaya koymak
  • 3. Farklı paydaşların bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayarak doğru uygulamaları teşvik edecek bir çevrimiçi platform oluşturmak.

Platformun öne çıkan özelliği “tasarım ihtiyacı sahibi – tasarımcı/mimar” arasında direkt bir bağlantı kurarak (ör. kapsayıcı tasarım çözümlerine ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşları ve bu ihtiyacı karşılayabilecek tasarım öğrencileri ve/veya profesyonelleri) bu ihtiyaçların doğru şekilde giderilmesini ve yenilikçi bir yaklaşımla hayata geçme potansiyeli olan tasarım çözümlemelerine ulaşılmasını hedeflemektedir. Platforma kayıt olan kullanıcılar “tasarım ihtiyacı sahibi” veya “tasarımcı/mimar” rollerinde birbirleriyle etkileşime girebilmekte ve proje önerileri oluşturabilmektedirler. Bu çevrimiçi etkileşim sayesinde sosyal sorumluluk ve yenilikçilik bağlamında çok paydaşlı eşleşmeler ve ortaklaşa-tasarım olanakları ortaya çıkmaktadır.

Platformun temel özellikleri ise şöyledir:

  • 1. Kapsayıcı tasarıma yönelik farklı düzeylerde bilgiyi kapsamak
  • 2. “Tasarım ihtiyacı sahibi – Tasarımcı/Mimar” etkileşimini kolaylaştıracak ve sürdürebilir hale getirecek bir mekanizma oluşturmak
  • 3. Kapsayıcı tasarım araştırmalarına yönelik örnekler ortaya koymak
  • 4. Paydaşlar arası iş birlikleri sonucu ortaya çıkan farklı ölçeklerdeki yenilikçi tasarım projelerinin görünürlüğünü ve bu doğrultuda hayata geçme potansiyellerini artırmak.