Yükleniyor

Duyurular

Konuşmacı Duyurusu: Prof. Helle Marie SKOVBJERG
Konuşmacı Duyurusu: Prof. Helle Marie SKOVBJERG

“Katılabilir miyim?” – Kapsayıcı Bir Oyun Ortamı için Tasarım Yapmak

Helle Marie SKOVBJERG, Professor, Design School Kolding

Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, oynama konusundaki yeteliliklerinde eksiklik ile sosyal marjinalleşme arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Devam etmekte olan "Katılabilir miyim?-Okulda Oyun, Kaynaşma ve Topluluk” araştırma projesi temelindeki bu konuşma, oyun teorisi, dâhil edilme ve çocukluk çalışmaları arasındaki ilişkilerin pedagojik çerçeveden oyunun tasarlanması için yol gösterici bir ilke olarak nasıl kullanılabileceğini ve bu sayede kapsayıcı oyun ortamlarının nasıl tasarlanabileceğini araştırmaktadır.

Proje ile kurulan iş birliği sayesinde 2 okulda, 6-9 yaş aralığında yaklaşık 900 çocuğun, 50 pedagogun, 7 araştırmacının ve dışarıdan katılan 3 paydaşın katıldığı ortak oyun laboratuvarları olan Ludotorium kurulmuştur. Proje kapsamında 2 farklı okulda kurulmuş olan oyun laboratuvarlarında 3 yıllık proje süresinde 6 ortak deneysel çalışma ile 12 oyun tasarımı denemesi yapılmıştır.


Oyun laboratuvarlarındaki oyun tasarımı deneyleri, Huges'ten esinlenen aşağıdaki oyun türlerine dayanmaktadır:

Deney 1: Yaratıcı oyun,
Deney 2: Rol yapma,
Deney 3: Yapım oyunu,
Deney 4: Kuralsız oyun,
Deney 5: Drametize etme,
Deney 6: Kurala dayalı oyun.


Deney 1-6 olarak tüm oyunlar okullarda 6-8 hafta boyunca, Tasarım-Temelli-Araştırma modeline göre uygulanacaktır.

Sempozyum bildirisinde, kapsayıcı oyun alanı tasarımı için her biri oldukça önemli olan çocuğun katılımı, öğretmenin rolü ve oyun tasarımının kalitesi konularına odaklanan araştırmanın ilk sonuçları sunulacaktır.

 Prof. Helle Marie SKOVBJERG
 
Helle Marie Skovbjerg, Danimarka’daki Kolding Tasarım Okulu'nda “Oyun için Tasarım” konusunda profesör olarak çalışmaktadır ve bu konuda pek çok araştırma projesine liderlik yapmıştır. Esas araştırma alanı olan “oyunda ruh hali perspektifi geliştirilmesi”; oyun için yeni bir dil geliştirilmesi ve oyunda ruh hali için ve oyunda ruh hali ile tasarım yapılabilmesi için stratejilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Referanslar:
  • Skovbjerg, H.M. (2020) Designing for Play Moods in a Ludotorium in Framing Play Design: A Hands-on Guide for Designers, Learners and Innovators. (red). Guliksen, S & Skovbjerg, H.M. (2020). BISpublishers. Amsterdam.
  • Skovbjerg et al. (2020) Designing Playful, Tangible Self-report Tools to give the Child a voice in IDC Proceedings. ACM Digital Library. London.
  • Skovbjerg, H.M & Bekker, T. (2018) The Value of Play. Design School Kolding: https://www.designskolenkolding.dk/publication-value-of-play