Yükleniyor

Herkes İçin Alışveriş

  • Kategori : Alışveriş
Herkes İçin Alışveriş
  • ANKV
22.04.2020

Alışveriş yapabilmeye yönelik eşitlikçi çözümler sunmak, hem temel ihtiyaçlara en iyi şekilde erişimin hem de herkesin tercihleri doğrultusunda yaşam kalitesini sağlayabilmesi için bir gerekliliktir. Alışveriş gıdadan giyinmeye ve hatta ilaç gibi sağlığımızla ilgili ürünlere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bununla birlikte birçok engelli grubu gibi görme engelliler de alışveriş esnasında sunulan sistemlerle ilişkili olarak etkileşim sorunlar yaşayabilmektedir. Bu sorunlar kimi zaman alışveriş mekanına ulaşımdan mekansal erişime ve istenilen ürünleri hızlı ve yardımsız bir şekilde bulabilmeye engel olabilmektedir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan internet üzerinden satın alma/ödeme süreçleri de çoğu zaman görsel ağırlıklı bir süreç gerektirdiğinden görme engelli bireyler için etkileşim sorunlarını içerisinde barındırabilmektedir. Bu proje çağrısı kapsamında görme engelliler için olduğu kadar herkes için daha iyi bir alışveriş deneyimi ortaya koyabilecek çözüm önerilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu proje “Altı Nokta Körler Vakfı”iş birliği kapsamında ele alınacaktır.

Konu içerisinde incelenebilecek alanlar:

  • Marketlerde erişilebilirlik sorunları
  • Açık ve kapalı alışveriş alanları
  • Baston kullanımı ile ilişkili alışveriş esnasında karşılaşılan sorunlar
  • Mekansal düzenlemeler
  • Bilgi erişimine yönelik sorunlar
  • İnternet alışverişinde karşılaşılan sorunlar
  • Çok duyulu çözümler
  • vb

Proje Başvuru Alanı

Ekleme Aşamaları