Yükleniyor

Herkes için Rota

  • Kategori : Kamusal Yaşam
Herkes için Rota
  • TOFD
  • MSGSÜ
10.08.2020
TASARLAYANLAR:
Eylül Nejan Seyhan, Gizem Ulukardeşler, İrem Nur Özsevim, Mustafa Kılıç, Tuğçe Akgün (TOFD)

GİRİŞ:
Bu çalışma engellilik ve erişilebilirlik kavramları bağlamında, engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan yolculuk yapabilmelerini ve kentlerin herkes için erişilebilir bir hale getirilmesiyle, kamusal ve sosyal hayata katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, -engeli bulunan veya bulunmayan- tüm bireyler için kent içi ulaşımda karşılaşılan sorunları ortadan kaldırarak herkes için eşit ve sürekliliği olan, katılımcılığın ön planda olduğu bir telefon uygulaması tasarlanmıştır.
Çalışma konusu belirlenirken STK tasarım ortağı ile görüşülmüş, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin kent içi ulaşım ve kamusal hayata katılım konusunda karşılaştıkları sorunlar belirlenmiştir. Bireylerin kamusal alana ve sosyal hayata katılımını engelleyen en önemli faktör kent içi ulaşımda karşılaşılan sorunlardır. STK bünyesinde, tekerlekli sandalye kullanan bir bireyin ulaşımda karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm olarak kurulmuş bulunan “buradaengellendim.com” internet sitesi, kent içerisinde tekerlekli sandalye kullanan bireylerin ulaşımda sürekliliğini engelleyen kaldırım, otopark sorunları, geçici inşaatlar, kent mobilyaları gibi çeşitli etkenlerden dolayı karşılaştıkları sorunları fotoğraflayıp, konum bildirerek paylaştıkları ve bu sorunların ilgili kuruma iletilmesini sağlandığı bir platformdur.

Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında geliştirilen projenin de fiziksel engeli bulunan bireylerin kent içi ulaşımda karşılaştıkları sorunlara yönelik bir proje olması ve kentte yaşayan her bireyin kent yaşamına katılımında eşitlik sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve navigasyon uygulamalarının aktif olarak kullanılmaya başlamasından da yola çıkılarak “buradaengellendim.com” internet sitesinin geliştirilip yaygınlaştırılmasını da sağlayacak bir uygulama tasarlanması amaçlanmıştır.

Herkes İçin Rota Uygulaması tüm kullanıcı gruplarının mekânsal, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama ile amaçlanan yalnızca bir kullanıcı grubu için değil, süreğen, geçici veya durumsal olarak ihtiyaç duyan tüm kullanıcılar için engel teşkil edebilecek durumlarının belirtilmesi ile kullanıcıya en uygun rotanın gösterilmesidir. Tasarım sürecinde, özellikle katılımcı bir uygulama olması üzerinde durulmuştur. Yalnızca gidilmek istenen yer için rota önerilen bir navigasyon uygulaması değil, deneyimlenen rotaların kaydedilmesi, derecelendirilmesi gibi imkânların sağlandığı katılımcı bir uygulama olması hedeflenmiştir.

ARAYÜZ TASARIMI
Kullanıcılar, uygulamanın “Profil” kısmında (süreğen, geçici veya durumsal) engel durumlarını belirtebilecek, böylelikle önerilecek rotalar ve keşfet kısmı kişiye ve duruma özel olarak düzenlenecektir. Kullanıcı haritalar kısmından gitmek istediği yeri seçtiğinde kendisine en uygun rotalar önerilecektir. Önerilen rotalar daha önce aynı engel durumuna sahip bireylerin deneyimlediği ve kaydettiği rotaları da içerecek, böylelikle rota boyunca kullanıcılar deneyimlerini ve engellendikleri kısımlar hakkında bilgileri paylaşabileceklerdir. Rotanın engel durumuna göre uygunluğu renkler ile gösterilecek ve rotanın daha önce deneyimlenme sıklığı da rota çizgilerinin kalınlığı ile belirtilecektir. Gösterilen rota üzerinde engel bulunan noktalar harita sayfasında bulunan “buradaengellendim.com” ikonu ile resimlenip bildirilecek ve böylelikle karşılaşılan sorunlara çözüm oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır. Belirlenen rotalar üzerinde daha önceki kullanıcılara ait birden fazla rotanın birleştirilmesi ile yeni rotalar düzenlenebilecektir. Kullanıcıların kaydettikleri rotalar, daha önce deneyimleyip bildikleri veya navigasyon sisteminin önerdiği rotalar üzerinden yolculuk esnasında deneyimleyip kaydettikleri rotalardan oluşturulabilecektir. Daha önce deneyimlenmemiş bir rota için kullanıcı deneyimi eklenebilecek, kullanıcılar tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygun olmayan rampa eğimi, merdiven, kaldırımlardaki engeller, yokuşlar ve benzerleri gibi engelleyici buldukları durumları belirterek kaydedebilecektir. “Kaydedilen Rotalar” bölümü ile kullanıcılar ev, iş, okul gibi kişisel olarak kullanmakta olduğu veya deneyimlediği rotaları başkasının da kullanması üzere kaydedebilecektir. Rota kaydetme ve engel durumu belirtme, kent içi ulaşımda karşılaşılan sorunları azaltacağı gibi, bu bağlamda belediyelerin kendi sınırları içerisinde çalışma yürütmesi için bir altlık da sağlayabilecektir.

Uygulamadaki, engel durumuna uygun mekânlar, rotalar ve etkinlikler gibi sosyal ve kamusal hayatta tercih edilen yerlerin bilgisini de içeren “Keşfet” kısmı ile kamusal ve sosyal hayata katılımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. “Keşfet” kısmında görülen ve deneyimlenen yerler, “Kaydedilenler” kısmında biriktirilerek uygulama kişiselleştirilebilecektir. Bunun teşvik edilmesi amacıyla “Profil” kısmında rozetler bulunmaktadır.

KAMU FAYDASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Tasarlanan Herkes İçin Rota Uygulaması ile engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları ve kamusal hayata katılımlarında engel oluşturan sorunlara çözüm sunulması ile toplum için bir fayda sağlanmaktadır. Katılımcı bir süreç̧ ile işleyen “buradaengellendim.com” ile entegre olması ise sorunların güncellenerek düzeltilmesi, çözümlerin kalıcı olması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

 
Benzer Projeler