Yükleniyor

Herkes İçin Ulaşım

 • Kategori : Ulaşım
Herkes İçin Ulaşım
 • MSGSÜ
 • ANKV
22.04.2020

Kent içerisindeki toplumsal entegrasyonun en iyi şekilde sağlanabilmesi için ulaşım olanaklarına ve bu anlamda topluma sunulan her tür araca, sisteme ve çevreye herkesin eşit derecede erişebilir olması gerekmektedir. Bu olanaklar toplu taşıma gibi kentsel altyapı içerisinde ele alınabilecek sistemleri, kamusal mekanlara erişimi, asansörler/üst geçitler gibi tamamlayıcı birimleri veya trafik ışıkları gibi güvenlik açısından önem arz eden kent içi sirkülasyon elemanlarını kapsamaktadır. Doğru kurulmamış bir ulaşım sistemi alt yapısı, görme engellilerle birlikte toplumun geniş bir bölümünün yaşam kalitesini etkilemenin yanında herkes için güvenlik açısından önemli sakıncalar içerecektir.

Bu sorunların bir bölümü de yönetmeliklere gerektiği şekilde uyulmaması, yetersiz denetimler, geribildirim mekanizmalarındaki yetersizlikler ve bilinçsizlik temelli ihlallerden kaynaklanmaktadır. Toplumun her kesimini ilgilendiren bu proje başlığı altında engellilerin kimi zaman karşılaştığı “yardım” ihtiyacını ortadan kaldırabilecek, bunu sağlarken de herkesin en iyi şekilde ve bağımsız olarak ulaşımını destekleyecek çözüm önerilerine ve yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje “Altı Nokta Körler Vakfı” iş birliği kapsamında ele alınacaktır.

Konu içerisinde incelenebilecek alanlar:

 • Toplu taşıma araçlarına erişim
 • Özel araçlara erişim (engellilere yönelik)
 • Kent içerisinde yönsüz/çok yönlü alanlarda karşılaşılan sorunlar
 • Trafik ışıkları ve geçiş alanlarında karşılaşılan sorunlar
 • Ulaşım araçlarında erişilebilirlik
 • Çok duyulu tanımlamalar/yönlendirmeler
 • Erişilebilir haritalar
 • vb

Proje Başvuru Alanı