Yükleniyor

Duyurular

KEYNOTE Konuşma Duyurusu: Prof. P. John CLARKSON
KEYNOTE Konuşma Duyurusu: Prof. P. John CLARKSON

Mühendislikten kapsayıcı tasarıma ve tekrar başa – Erdemli bir döngü

Prof. P. John CLARKSON, FREng, University of Cambridge

Bu konuşma, Prof. P. John Clarkson'un bir teknoloji danışmanı olarak ve son zamanlarda mühendislik tasarımında bir araştırmacı olarak çalışırken sistem mühendisinin bilgi ve becerilerini edinme konusundaki kişisel deneyimlerini yansıtacaktır. İtfaiyecilik, bira ve milyonda bir ölüm riskleri ile ilgili hikayeler aracılığıyla mühendisin system tasarımı ve riskleri içeren dünyasını irdeleyecektir. Ardından, kapsayıcı tasarım ve sağlık hizmeti tasarımı yoluyla uzun yıllara dayanan araştırma yolculuğunu anlatacak ve tasarım, sistemler ve kalite iyileştirme sorularını keşfetmede deneyimlenen paralellikleri gösterecektir. Son olarak bu kazanımların politika oluşturma, halk sağlığı ve nihayetinde de mühendislik tasarımı ile ilişkisini açıklayacaktır.
 Prof. P. John CLARKSON

John Clarkson, Cambridge Üniversitesi’nde Mühendislik Tasarımı Profesörü ve Delft Teknoloji Üniversitesi’nde Sağlık Hizmetleri Profesörüdür; ayrıca Cambridge Mühendislik Tasarım Merkezi Direktörlüğünü yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları; mühendislik tasarımı genel alanı olmakla birlikte, özellikle sağlık hizmeti tasarımı ve kapsayıcı tasarımı desteklemek için tasarım metodolojilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bununla birlikte güncel olarak Royal Academy of Engineering, the Royal College of Physicians, The Royal College of Anesthetists ve Academy of Medical Sciences ile sağlık ve bakımın yeniden tasarlanması ve geliştirilmesi için bir sistem yaklaşımı olan “Daha İyi Bakımın Mühendisliği” (Engineering Better Care) çalışmasını geliştiren ekibe liderlik yapmaktadır. Bu çalışma ayrıca “İyileştirmeyi İyileştirme” (Improving Improvement) için bir araç setini de beraberinde getirmektedir.