Yükleniyor

Kapsayıcı Eğlence

  • Kategori : Kültürel Yaşam
Kapsayıcı Eğlence
  • MSGSÜ
2.04.2022
Müziğin evrensel olduğu bir gerçektir ve her bireyin müziği eşit şekilde deneyimlemesi ve faydalanması gerekmektedir. Bu proje çağrısı müziğin verdiği keyfi ve hissi farklı duyu kanallarıyla kullanıcılara aktarma üzerine odaklanmaktadır. Ortaya çıkan tasarım önerileri ev gibi bireysel alanları veya kamusal alanlarda gerçekleştirilen herkesin katılımına uygun çözümleri içerebilir.

Bu doğrultuda düşünülebilecek bazı başlıklar:
  • Çok duyulu etkileşim
  • Konser alanları
  • Yeni müzik deneyimleri
  • Ritim duygusu
  • Sesin dönüştürülmesi

Proje Başvuru Alanı

Ekleme Aşamaları