Yükleniyor

Kültürel ve Sosyal Hayata Katılım

  • Kategori : Kültürel Yaşam
Kültürel ve Sosyal Hayata Katılım
  • MSGSÜ
  • TOFD
22.04.2020

Sosyal etkileşimin ve kültürel gelişimin sağlanabilmesinde kent mekanlarının ve içerdikleri çözümlerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu ortamlar restoran ve parklardan, müze, tiyatro, sinema ve konser alanlarına kadar, sosyal ve kültürel etkileşimin destekleneceği her tür mekana, sisteme veya içerisinde kullanılan ürünlere dayalı çözüm önerilerini kapsamaktadır. Günümüzde engellilerin birçok etkinliğe veya kültürel mekana erişimine yönelik sorunlar yaşanmakla birlikte, erişilebilir olarak nitelendirilen mekanlardaki çözümler de kimi zaman eşitlikçi bir yaklaşımla sunulmamaktadır. Toplumumuzda yaklaşık %12 gibi bir oranda engelli bireylerin var olduğu düşünüldüğünde, yanlış uygulamalar sonucu kültürel ve sosyal hizmetlere erişemeyen insanların ne kadar geniş bir topluluğu oluşturabileceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Engelsiz turizm olanakları da yine bu anlamda toplumsal sürdürülebilirlik açısından önemli olup eşit erişimin sağlanmasına ek olarak global ölçekteki kent kimliğimizi de destekleyecek bir unsurdur. Bu proje başlığı altında sosyal ve kültürel kent mekanlarına herkesin erişimini engelleyen sorunların tespitine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır. Bu proje “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği” ile iş birliği kapsamında ele alınacaktır.

Konu içerisinde incelenebilecek alanlar:

  • Restoran, AVM gibi ortak alanlar
  • Kültürel gelişimi destekleyecek alanlar
  • Farklı kültürel aktivitelere eşit koşullarda herkes için erişilebilirlik
  • Açık ve kapalı alanlara yönelik ihtiyaçlar
  • Bilgiye ulaşım/erişim
  • Engelsiz turizm
  • vb

Proje Başvuru Alanı

Ekleme Aşamaları
Benzer Projeler