Yükleniyor

Duyurular

Speaker Highlight: Prof. Julia CASSIM
Speaker Highlight: Prof. Julia CASSIM

Kapsayıcı bir Ortak Tasarım Sürecinin, Korumalı ve Pozitif Ayrımcı İş Yerlerinin, Bütünleşik ve Uygulanabilir Sosyal Girişimlere Dönüşmesi ve Gelişmesi için Kullanılması

Prof. Julia Cassim, KYOTO Tasarım Laboratuvarı, Kyoto Teknoloji Enstitüsü

Uygar bir toplum olabilme kriterinin, onun en kırılgan-savunmasız vatandaşlarına, özellikle de engelli olanlara karşı tutumunda yattığı söylenebilir. Engelli bireylerin ihtiyaç ve istekleri için alınan tedbirler ve oluşturulan imkânlar bir toplumun kültürel, dini ve sosyal durumu ve geçmişine göre şekillenen karmaşık faktörlere, ama daha önemlisi ekonomik duruma ve yapılı çevrenin erişilebilirliğine bağlı olacaktır. Bu faktörler engelli kişilerin iş bulabilmelerini, destek alabilmelerini ve istedikleri şekilde bağımsız bir hayat yaşayıp yaşayamayacaklarını belirlemektedir. Bu durum özellikle iş hayatına katılmak isteyen engelli bireylerin şartlarını etkilemektedir.

Avrupa'da, eski sosyalist bloğu ülkelerinde devlet tarafından işletilen korumalı ve pozitif ayrımcı iş yerlerinin, kontrollü bir ekonomiden piyasanın öncü olduğu bir ekonomiye geçişte sübvansiyonları kesildiği veya toptan kaldırıldığı için artan güçlüklerle karşılaşarak faaliyetlerine devam etmektedirler. Bildirinin yazarı tarafından 2009 yılında Saraybosna'da gerçekleştirilen ilk atölye çalışmasıyla birlikte Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Makedonya'da kapsayıcı bir ortak tasarım atölye modeli geliştirildi. Bugüne kadar kurulan beş atölye çalışmasının tamamı, yerel katılımcı kuruluşların önemli ayni destekleri ile birlikte British Council tarafından finanse edilmiştir. Tanımlanan model, ortak bir tasarım metodolojisinin, kapsayıcı tasarım süreci ve ana akım tasarımla ilişkili olarak işbirlikçi faaliyetler oluşturulması ve bu sayede ekonomik ve sosyal dönüşüm için stratejik bir araç olarak kullanılması ile ilgilidir. Sempozyum sunumu, tanımlanan modelin açıklanmasını ve Japonya’daki uygulama olanakları ile bilgileri içermektedir.

 Prof. Julia CASSIM

Kyoto Tasarım Enstitüsü, KYOTO Tasarım Laboratuvarında profesör, Birleşik Krallık ve Japonya’da güzel sanatlar alanında eğitim almıştır ve kapsayıcı tasarım konusunda uluslararası yetkinliğe sahiptir. Royal College of Art üyesidir. 1984-99 yılları arasında The Japan Times'ın sanat köşesi yazarlığı yapmıştır. Müze koleksiyonlarına bilişsel ve fiziksel erişimi artırmak için kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurarak görme engelli izleyiciler için ödüllü sergiler düzenlemiş ve tasarlamıştır. 2000 yılında, Royal College of Art bünyesindeki Helen Hamlyn Tasarım Merkezi'ne katılmış ve öncü ve etkili Challenge Workshops programını başlatmıştır. Bu çalışma, profesyonel tasarımcıları, engelli ve yaşlı insanlarla birlikte, yenilikçi ana akım tasarım çözümleri üreten ve 2010'da Victoria & Albert Müzesi'nde bir serginin konusu olan kapsayıcı bir ortak tasarım sürecinde buluşturmayı başarmıştır. Mayıs 2014'te, Kyoto Teknoloji Enstitüsü'nde Profesör olarak disiplinler arası tasarım ve yenilik merkezi olan KYOTO Tasarım Laboratuvarı'nı kurmakla görevlendirilmiştir. Yönetmiş olduğu iki D-Lab projesi, bilimi ve tasarımı bir araya getiren projeler olarak 2016 yılında Dutch Design Award’ı ve 2019 yılında Copenhagen Fashion Film Festivalinde En İyi Fikir ödülünü kazanmıştır. 2010'da tasarım dünyasını en çok etkileyenlerin yer aldığı Design Week'in Hot 50 listesine dâhil edilmiştir.