Yükleniyor

Duyurular

Proje Ortağı Kuruluşlarımızla Tanışın
Proje Ortağı Kuruluşlarımızla Tanışın

Sizleri projemizin ortaklarıyla tanıştırmak ve çalışmaları ile ilgili kısaca bilgilendirmek istiyoruz. Inclusive SIDe Platform’unun geliştirilmesinde ve yürüttüğümüz SIDe Araştırma Projesinde iş birliği yaptığımız beş adet (2’si Türkiye’den, 3’ü ise Birleşik Krallık’tan), kuruluş bulunuyor:

  • Altı Nokta Körler Vakfı (Türkiye’den proje ortağı)
  • Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (Türkiye’den proje ortağı)
  • Cambridge Engineering Design Centre (Birleşik Krallık’tan proje ortağı)
  • FixEd (Birleşik Krallık’tan proje ortağı)
  • The Design Research Society (Birleşik Krallık’tan proje ortağı)
altı nokta körler vakfı logo

ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI: Altı Nokta Körler Vakfı, körlerin eğitilmesi, rehabilite edilmesi, iş yerlerine yerleştirilmesi ve iş hayatında verimli hale getirilmesi, körlüğün önlenmesi ve sorunları doğrultusunda kamuoyu oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kuruldu. Kurucuları arasında Altı Nokta Körler Derneği, İstanbul Valiliği, İstanbul Belediyesi, Milliyet Gazetesi, bazı Lions Kulüpleri, önemli iş insanları, Türkiye'de bulunan yabancı misyon mensupları bulunuyor.
Altı Nokta Körler Vakfı, Milliyet gazetesinin açtığı kampanyadan elde edilen bağışın da katkısıyla Altı Nokta Körler Derneği'ne İstanbul Belediyesi'nce tahsis edilen arazi üzerine Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi’ni inşa etmiş ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokolle, Türkiye’nin yetişkin görme engelli bireylere yönelik ilk rehabilitasyon merkezi hizmete açılmıştır.

Rehabilitasyon merkezi, halen Altı Nokta Körler Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasındaki bir işbirliği protokolü çerçevesinde, temel ve mesleki rehabilitasyon eğitimi hizmeti vermeye devam etmektedir. Vakıf, merkezde fiziki çevrenin ve eğitimin geliştirilmesi ve güncel gereksinimlere göre düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Bünyesinde bulunan Perihan Esen Minkari Dijital Kütüphanesi, bir yandan gönüllü okuyucular ile kültür ve ders kitaplarının seslendirilmesine katkı sağlarken diğer yandan bu sesli kitapları talep eden görme engelli bireylere ücretsiz olarak göndermektedir. Bağımsız hareket becerilerinin görme engelli birey için yaşamsal öneminin her platformda altını çizerek, bireylerin en önemli gereksinimlerinden biri olan ve bağımsız hareket etmelerinin temel aracı olan beyaz bastonu, talep eden kişilere, olanaklar ölçüsünde ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Vakıf, bu çalışmaların yanı sıra 2007 yılından bugüne AB, Sabancı Vakfı, İSTKA gibi fon kuruluşlarından sağladığı fonlar ve kendi öz kaynaklarıyla toplumun körlük ve körlerle ilgili konulardaki yaklaşımlarında Avrupa standardını yakalamasını hedefleyen yeni ve çağdaş bir anlayış ile mesleki eğitim, çocuk ve gençlerin eğitimini, toplumsal farkındalığı arttırılması alanlarında birçok projeyi başarıyla tamamladı. Gerçekleştirdiği son iki proje, Dokunarak Öğreniyorum ve Dokunsal Materyal Atölyesi / Kütüphanesi Projeleri ile görme engelli çocuk ve gençlerin dokunma duyusunu daha yoğun kullanmaları konusuna yoğunlaşan vakıf, farklı alanlarda dokunsal veriyi zenginleştirecek dokunsal materyal varlığını arttırarak, görme engeli olan çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarının geliştirilmesine ve eğitimin onlar için daha erişilebilir olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Vakfın yaptığı çalışmalar aşağıdaki linkten detaylı olarak incelenebilir: http://www.altinokta.org.tr/


TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde hizmetlerini sürdürmektedir.

TOFD, engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda projeyi başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Derneğin birincil hedeflerinden biri yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamaktır.

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ logo

Türkiye'de 150 bin üzerinde omurilik felçlisinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın %90''ı tekerlekli sandalyeye ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak durumunda kalmaktadır. Çoğunlukla trafik kazaları, yüksekten düşme, sığ suya balıklama atlama, ateşli silahla yaralanma, iş kazaları, hastalıklar (omurga tümörü, omurga ve omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku hastalıkları – bel ve boyun fıtıkları) vb. omurilik felcine neden olmaktadır.

Gerek yetersiz rehabilitasyon, gerekse çevresel koşullar (mimari engeller ve ulaşım sorunları) çoğunlukla tekerlekli sandalye bağımlısı olan omurilik felçlilerinin bağımsızlığını kısıtlamakta, üretici konuma geçip, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını engellemektedir. TOFD, bu sorunların çözümünü bir bütün olarak ele almakta, bir taraftan kamusal alanda çözümler üretirken, öbür taraftan da birey bazında omurilik felçlilerini konutlarından alarak dernek merkezimizdeki hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır.

2100’ün üzerinde üyesi bulunan TOFD’nin 1350'nin üzerindeki üyesi çeşitli seviyelerde omurilik felçlisidir. Derneğin yaptığı çalışmalar aşağıdaki linkten detaylı olarak incelenebilir:

https://www.tofd.org.tr/


CAMBRIDGE ENGINEERING DESIGN CENTRE (EDC) logo

CAMBRIDGE ENGINEERING DESIGN CENTRE (EDC): Cambridge Engineering Design Centre (EDC)’in kapsayıcı tasarım araştırması alanında 20 yılı aşkın bir geçmişi ve birikimi bulunmaktadır. Merkez tarafından geliştirilmiş olan “Kapsayıcı Tasarım Aracı” (Inclusive Design Toolkit) eğitimden, uygulamaya ve tasarım değerlendirmesine kadar çok farklı bağlamlarda ve geniş kitlelerce kullanılmaktadır. Merkezin yaptığı çalışmalar aşağıdaki linkten detaylı olarak incelenebilir:

http://www-edc.eng.cam.ac.uk/research/inclusivedesign/


FIXED: FixEd bir Think Tank platformu ve İngiltere’de Garanti Sınırlamalı Şirket (LBG) olup genç tasarımcıların sorunları çözmeleri ve yaratıcı bir şekilde yaşamı pozitif yönde değiştirebilmeleri için okullarda ve üniversitelerde öğrencilere ilham vermek ve onları yönlendirmek için çalışmaktadır. Fixed websitesi ise öğrencilerin ilham verici bir şekilde hazırladıkları ortaklaşa-tasarım proje çalışmalarının videolarını uluslararası bir platformda paylaşma olanağı sunmaktadır. FixEd’in yaptığı çalışmalar aşağıdaki linkten detaylı olarak incelenebilir:

http://fixing.education/

FIXED logo

drs logo

THE DESIGN RESEARCH SOCIETY (DRS): DRS, tasarım araştırmasını teşvik etme ve geliştirme konusuna kendini adamış ve bu alanda Dünya çapında en uzun soluklu ve çok-disiplinli olan önemli bir topluluktur. DRS’in amacı, tasarım çalışmalarının ve tasarlama sürecine ilişkin araştırmaların birçok farklı alanda teşvik edilmesini sağlamaktır. DRS’in yaptığı çalışmalar aşağıdaki linkten detaylı olarak incelenebilir:

https://www.designresearchsociety.org/cpages/home