Yükleniyor

Tasarım Talepleriniz için

NEDEN PROJE GÖNDERMELİYİM?

Bu platform “tasarlayanları” ve tasarım “talep edenleri” bir araya getirmeyi ve ortaya çıkan tasarımla çözümlenmiş sosyal sorumluluk projelerinin görünürlüğünü artırarak hayata geçme süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Ortaya çıkan tasarım sonuçlarıyla projeler dahilinde belirtilen ihtiyaçlara cevap vermenin yanında toplumdaki kapsayıcılıkla ilgili farkındalığın artırılması da amaçlanmaktadır.

Bu sayfadan tasarım “talep eden” olarak sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç duyduğunuz ve gönüllü tasarımcıların çözüm sağlayacağı proje önerilerinizi gönderebilirsiniz. Projelerin içerikleri basit ürünlerden mimari yapılardaki çözümlere ve açık/kapalı kamusal alanlara ilişkin kentsel ölçekteki ihtiyaçlara kadar geniş bir kapsamda önerilebilir. Tasarım talebine yönelik proje önerinizi gönderebilmeniz için platforma üye olmanız gerekmektedir.


Platforma üye olmak için tıklayın

KİMLER PROJE GÖNDEREBİLİR?

Projelerin sosyal sorumluluk çerçevesinde ve topluma kapsayıcı bir yaklaşımla fayda sağlama potansiyeli olması gerekmektedir. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, çeşitli vakıflar ve yardım kuruluşlarına ek olarak bir sosyal sorumluluk yaklaşımıyla özel sektörden temsilciler, dezavantajlı gruplardan bireyler de proje önerileri gönderebilirler. Tasarım gereksinimini ortaya koyan proje önerilerinin ticari kaygı güdülmeden oluşturulması önemlidir. Daha önce proje çalışması talep etmiş paydaşları aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

Proje gönderen üyelerimizin listesi

PROJELERDEN NE BEKLİYORUZ?

Platforma talep olarak yüklenen her proje önerisini özenle değerlendirilmekte ve platformda duyurmadan önce kapalı bir inceleme sürecinden geçirmekteyiz. Tasarım talebi oluşturma ile ilgili gereklilikler şöyledir:

  • Amacının ve fayda sağlayıcılarının net bir şekilde ifade edilmiş olması
  • Kapsayıcı bir yaklaşımla toplum yararını gözetmesi
  • Proje önerisinin sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilmiş olması

Proje önerisi için maksimum 300 kelimelik bir özete ek olarak gerekli gördüğünüz diğer açıklamaları da ayrıca belirtebileceğiniz (görsel/yazılı) tek bir dosyayı (PDF formatında) bize platform üzerinden göndermenizi bekliyoruz. Projenizin değerlendirme sürecini kendi üyelik sayfanızdan takip edebilirsiniz.

Bu platform ortaya çıkan tasarımların fikri mülkiyetine sürecine dahil olmaz ve hak talep etmez. Fikri mülkiyet ile ilgili konular tamamen tasarlayan (grup çalışması da olabilir) ve talep eden arasındaki mutabakata bağlıdır. Tasarlayan ve talep eden uygun gördüğü takdirde geliştirilmiş olan tasarım çözümleri ve sürece ilişkin bilgiler platformun sergi bölümünde yayınlanır. Projelerin bu sayede görünürlüğünün artırılması ve olası destekçilere ulaşarak hayata geçebilmesi hedeflenmektedir.

Aktif olarak yürütülen projeleri görmek için tıklayın.