Yükleniyor

Tasarımcılar için

TASARIMCILAR İÇİN KILAVUZUMUZ

Bu sayfada platformumuzun çalışma şekline ve önerdiğimiz yönteme uygun olarak, Üniversite-STK iş birliğinde yürütülecek olan tasarım eğitimi odaklı kapsayıcı tasarım çalışmalarına ilişkin “tasarım öğrencilerine” yönelik bir kılavuzumuzu bulabilirsiniz. Eğer profesyonel olarak çalışan bir tasarımcıysanız, platformumuzda yer alan proje çağrılarına nasıl katkı sağlayabileceğiniz hakkında bilgilenmek için lütfen bu sayfanın son bölümüne bakın.

 

TASARIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN:

STK (lar) ile iş birlikleri; tasarımla ilgili eğitim veren bölümlerde kapsayıcı tasarım konusunu müfredat dahilinde öğretmenin yanı sıra, tasarım öğrencilerine sosyal sorumluluk ve gönüllülük konusunda bir bakış açısı da sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler, bu kuruluşların toplumdaki «hayatın içinden» meselelerle nasıl başa çıktıklarını gözlemleme şansı da elde etmektedir. Tasarım, ürünlerden mimari yapılara ve çevresel düzenlemelere kadar günlük hayatımızda büyük ölçekte karşılaşılan birçok erişilebilirlik sorununun ortadan kaldırılmasını ve herkes için sosyal entegrasyonun sağlanmasını sağlayabilecek güçlü bir araçtır. Bu kılavuz ile kapsayıcı tasarım projesi geliştirmeye yönelik geçeceğiniz süreç hakkında bilgilenebilir, gerekli aşamaları anlayabilir ve bu aşamalarla ilgili önerilerimizi görebilirsiniz. Kılavuz aynı zamanda kapsayıcı tasarım kavramına giriş niteliğinde bilgiler sağlamakta ve proje geliştirme sürecinize dahil olacak aktörlerin rollerini açıklamaktadır.

 

TASARIM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KILAVUZUMUZU İNDİRİN

 

Modelimiz, özetle STK-Üniversite ortaklığında erişilebilirliğe yönelik ve gerçek ihtiyaçlara odaklanan “tasarım konularının” belirlenmesini; ilgili ders(ler) kapsamında bu konuların tasarım öğrencilerine verilmesini ve tasarım sürecine ilgili STK’dan gönüllü üyelerin katılım sağlamasını içermektedir. Önerdiğimiz iş birliği süreci, “kapsayıcı tasarım” yaklaşımını ortaya koymaktadır. Kapsayıcı tasarım ile ilgili bilgilendirme yine kılavuzumuz içerisinde yer almaktadır.

5 aşamadan oluşan çalışma modelimizin önemli bir parçası olan web-platformumuz, sosyal sorumluluk alanında ve Üniversite-STK iş birliği ile yürütülen tasarım odaklı çalışmaların ve geliştirilmiş öğrenci projelerinin görünürlüklerini de sağlamaktadır. Bu modeli oluştururken Cambridge EDC tarafından geliştirilen ve “Kapsayıcı Tasarım Araç Seti” içerisinde yer alan kavramsal tasarım süreci merkeze alınmıştır.

İş birliği yaklaşımımızın aşamaları aşağıda özetlenmiş olup süreç ve aşamaları kılavuz belgede daha ayrıntılı açıklanmıştır.

1) EŞLEŞ: (Bu aşama, tasarım öğrencilerinin sürece dahil olmasından önce Üniversite ve STK temsilcileri tarafından yürütülmektedir) Bir STK veya Üniversite temsilcisi, bir iş birliği başlatıcısı olarak platformumuzu ziyaret eder ve iş birliği modelimiz hakkında hazırladığımız kılavuzları bulur. Modelimiz, tasarım eğitimini ve gönüllü öğrenci katılımını kullanarak etkili iş birliği yoluyla hem üniversitelere hem de STK'lara karşılıklı fayda sağlayabilmek için “kapsayıcı tasarım” projesi geliştirme sürecini kullanmaktadır. Bu nedenle ilk aşama, bir STK ile Üniversite arasında ortaklık kurmayı kapsamaktadır. Daha önce modelimizi kullanan STK'ların ve üniversitelerin listesini veya iş birliğine açık diğer kurumları “Katılımcılar” bölümünden görebilirsiniz.

2) KEŞFET: Ortaklık kurduktan sonra STK ve üniversite temsilcileri (üniversitelerde dersten sorumlu eğitimciler) birlikte çalışarak, hem STK'nın ilgilendiği gerçek yaşam gereksinimlerine odaklanan hem de tasarım öğrencilerinin eğitim gereksinimlerini karşılayan tasarım briefleri geliştirirler. Sonraki aşamada tasarım öğrencileri gruplar halinde ve ilgili STK'dan bir tasarım ortağıyla (nihai tasarım çözümünden yararlanacak kitleyi temsil eden) birlikte çalışarak tasarım özetlerine odaklanırlar ve problem tespitine yönelik araştırma yaparlar.

3) OLUŞTUR: Bu aşamada, tasarım öğrencilerinin çalışma grubu ve tasarım ortakları arasındaki ortaklaşa-tasarım süreci çok önemlidir ve çalışma ekibi bunu sağlamak için planlı bir yaklaşım geliştirmelidir. Bu etkileşimli süreci yönetmek öğrenci ekibinin sorumluluğundadır, ancak ilerlemeleri ve planları konusunda ve ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmelerinde dersten sorumlu eğitimciler kendilerini destekleyecektir.

4) DEĞERLENDİR: Çalışma sonunda, tasarım öğrencilerinin STK tasarım ortaklarıyla geliştirdikleri kapsayıcı tasarım projelerini sunmalarına ilişkin bir “sunum günü” organize edilmesi, paydaşların kendi eşsiz deneyimlerini paylaşabilmeleri için önemlidir. Bu sayede öğrenciler, diğer çalışma gruplarında farklı tasarım brieflerine odaklanan arkadaşlarının deneyimlerini de öğrenme fırsatı elde edecektir.

5) GÖRÜNÜR KIL: Projeler tamamlandıktan sonra web-platformumuza “tamamlanmış proje” olarak yüklenebilir. Proje çıktıları ve kişi bilgilerinin gizliliğine dair ortak karar yine STK ve Üniversite arasında alınmalıdır. Bu projeler, öğrencilerin odaklandığı sorunlara ilişkin de farkındalık sağlayacaktır. Bununla birlikte tasarım öğrencileri, web platformumuza üye olarak profil oluşturabilir, dilerse “Katılımcılar” bölümünün altında yer alan “Tasarımcılar” sayfasından kendileri hakkında kısa bilgi paylaşabilirler.

 

PROFESYONEL TASARIMCILAR İÇİN:

Platformumuz, toplumdaki eşitsizliklerin üstesinden gelmek ve kapsayıcı tasarım farkındalığını artırmak için “hayatın içinden” gereksinimlere tasarımla çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Profesyonel bir tasarımcı olarak, platform ana sayfamızda sunulan kapsayıcı tasarım brieflerinden herhangi birine gönüllü olarak bir tasarım çalışması ile siz de katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

 

  • Üst menü çubuğunda bulunan "Kayıt" düğmesine tıklayarak platforma kaydolun.
  • Kaydolduktan sonra, ana sayfamıza dönün ve katkıda bulunmak istediğiniz "tasarım özeti"ne tıklayın. Bu sayede tasarım ihtiyacı hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve projeye kimin dahil olduğunu öğrenebilirsiniz (STK ve üniversite bilgileri).
  • Tasarım özeti sayfasının altındaki “projeye başvur” düğmesine tıkladığınızda, tasarım briefini düzenleyen kuruluşa bir başvuru gönderilmektedir.
  • Kuruluş projeye katkı için başvurunuzu kabul ettiğinde, o tasarım özetiyle ilgili bir tasarım çalışması sunabileceksiniz. Bu işlemi profil sekmenizin altında bulunan “Projelerim” bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.
  • Projeyi sistemimize yükledikten sonra, katkınızın geniş bir kitleye görünür kılınabilmesi için projeniz “Galeri” bölümümüzde sergilenecektir.