Yükleniyor

This Way Aplikasyonu

  • Kategori : Ulaşım
This Way Aplikasyonu
  • ANKV
  • MSGSÜ
10.8.2020
TASARLAYANLAR:
Açelya İster, Berkay Karanfil, Hakan Özcan, Muharrem Tonyalı, Simay Gedik, Eylem Yurtsever

GİRİŞ:
Çalışmada görme engelli bireylerin trafikte karşıdan kaşıya geçmeleri için yapılan uygulamalar incelenerek, mevcut uygulamaların geliştirilmesi ile daha kullanışlı ve engelli bireyler için daha erişilebilir bir ulaşım sisteminin kurulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında sadece yaya olan görme engelli bireyler değil, aynı zamanda engel grubunda bulunmayan yayaların da ulaşımdaki erişilebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Projenin çıkış noktası görme engelli bireylerin kent içi ulaşımda yaşadığı zorluklardır. Yapılan tartışmalar sonucunda ortaya konan proje hem engelli bireyler hem de herhangi bir engele sahip olmayan kullanıcıların kullanımına uygun bir mobil uygulama oluşturulmuştur.

YÖNTEM:
Ön araştırmalar, dernek sunumları ve özel olarak dernek katılımcısıyla yapılan görüşmeler sonucu görme engelli bireylerin günlük yaşamda ulaşım konusunda hangi zorluk ve problemlerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu problemlerden yola çıkılarak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Problemler incelendiğinde ortak konularda eksiklik çekildiği tespit edilerek, yaya geçit noktaları ve yaya trafik yoğunluğu hakkında çözüm önerileri geliştirilmeye karar verilmiştir.

Proje kapsamında çözülmesi hedeflenen problemler; 
  • Yaya geçitlerinde bulunan sesli uyarıcılardaki ses şiddeti, trafik yoğunluğu durumlarına göre az gelebiliyor olmasının veya trafik yoğunluğunun az olduğu durumlarda ise fazla gelebiliyor olmasının engelli bireyler için rahatsız edici durum yaratması
  • Yaya geçitlerinde zeminde bulunan uyarıcı sarı şeritlerin işgal edilmesi
  • Her yaya geçidinde engelli bireyler için uyarıcı işaretlerin olmaması
  • Engelli bireylerin olası acil bir durumda çözüm aracına erişiminin zorluğu
  • Engelli veya herhangi bir engeli olmayan bireylerin yaya kaldırımlarındaki olası bozukluk, yenileme durumlarında yaşadıkları olumsuz etkiler
  • Yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde engelli bireylerin, bebek arabalı bireylerin yürüyüş esnasında yaşadığı sorunlar
  • Kullanıcıların mevcut telefon uygulamalarını kullanırken yaşadıkları zaman kaybı

PROJE AÇIKLAMASI:
Tasarlanan uygulama mevcut navigasyon uygulamaları ile ortak çalışacak şekilde kurgulanmıştır. Uygulamada ülkemizde mevcut olmayan bir veri olan yaya trafiği ön plana çıkartılmak istenmektedir. Bu sistemin, mevcutta bulunan navigasyon uygulamalarının, taşıtlar için kullandığı çalışma prensibinin yaya trafiğine uygulanarak çalışması öngörülmektedir. Böylece sadece görme engelli bireyler değil bu sistemi kullanacak olan tüm yayaların faydalanabileceği bir uygulama oluşturulması hedeflenmektedir. Belirlenen rota üzerindeki yaya yoğunluk durumu tespit edilecek ve kullanıcı farklı alternatifteki daha az yoğun olan bölgelere yönlendirilecektir. Aynı zamanda engelli bireyler en güvenli yaya geçitlerine yönlendirilerek, her türden dezavantaja sahip bireylerin karşıdan karşıya geçerken içerisinde bulunduğu risk minimuma indirgenecektir. Bu navigasyon uygulamasına yardımcı bir eleman olarak ise görme engelli bireyler için yaya geçitlerini kullanırken yaşadıkları sorunlara yardımcı olması adına akıllı bileklik tasarımı yapılmıştır. Bu bileklik trafik ışıklarının konumun net olarak tespit edilmesi ve kullanıcının yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

GPS tabanlı verilerin, trafik lambalarının lokasyonunu belirlerken tam noktayı tespit edememe ve lambaların konumlarında sapmalar olabilme ihtimali göz önünde bulundurularak bu sapmaların en aza indirilmesi için trafik lambalarına sonar sistemle çalışan bir cihaz takılarak akıllı bileklikten yayılacak dalgalar yardımıyla trafik lambasının tam konumuna ulaşılması hedeflenmektedir. Akıllı bilekliğin üzerinde sadece açma kapama tuşu ile panik butonu koyularak sade ve işlevsel bir tasarım öngörülmüştür. Akıllı bilekliğin iki farklı renk seçeneği bulunmaktadır ve kişisel tercihlere göre tuş kullanımı değişebileceği için renk farklılıklarına göre de tuşların yerleri de farklılık göstermektedir.

Uygulamanın arayüzünü incelemek için tıklayınız: https://xd.adobe.com/view/cb34db1b-75b2-493d-57cb-bfce512f2485-bd05/grid