Yükleniyor

ÜNİVERSİTELER İÇİN KILAVUZ

Bu bölümde platformumuzun çalışma şekline uygun olarak, Üniversite-STK iş birliğinde yürütülecek olan tasarım eğitimi odaklı kapsayıcı tasarım çalışmalarına ilişkin “ÜNİVERSİTELER İÇİN” bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuz içerisinde iş birliğinin verimliliğini artırmaya yönelik oluşturduğumuz bir model ve süreç önerisine dair aşamaları ve bu aşamalara ilişkin önerilerimizi bulabilirsiniz.
 

ÜNİVERSİTELER İÇİN KILAVUZUMUZU İNDİRİN

Bu modeli, üniversitelerin farklı disiplinlerdeki kapsayıcı tasarım odaklı proje geliştirmeyi destekleyen dersleri/uygulamaları (kısa ve uzun süreli) kapsamında veya ilgili fakültelerdeki sosyal sorumluluk ve gönüllülük derslerinde kullanabilirsiniz.

Modelimiz, tasarım öğrencilerine mesleki becerilerini hayatın içinden ihtiyaçlara ve gerçek kullanıcılarla birlikte çözüm üretmek amacıyla kullanmalarını desteklerken kapsayıcı tasarım konusunda bilinçlerini artırmayı ve gelecekte daha duyarlı meslek insanları olmalarını hedeflemektedir. Ayrıca 5 aşamadan oluşan çalışma modelimizin önemli bir parçası olan web-platformumuz, sosyal sorumluluk alanında ve STK’lar ile yürütülen iş birliklerini ve geliştirilmiş öğrenci projelerinin görünürlüklerini de sağlamaktadır. Bu modeli oluştururken Cambridge EDC tarafından geliştirilen ve “Kapsayıcı Tasarım Araç Seti” içerisinde yer alan kavramsal tasarım süreci merkeze alınmıştır.

ÜNİVERSİTELER İÇİN KILAVUZ
İş birliği yaklaşımımızın aşamaları aşağıda özetlenmiştir. Daha detaylı bilgiye ve eğitim sürecinde kullanımına yönelik önerilere kılavuz içerisinden ulaşabilirsiniz.

1) EŞLEŞTİR: Üniversite temsilcileri/eğitimciler, geliştirdiğimiz kapsayıcı tasarım ve iş birliği modelini web-platformumuz üzerinden inceler. Bu doğrultuda bu link içerisindeki kılavuz dokümandan faydalanılabilir. Yürütülmek istenen çalışmanın kapsamına göre bir STK ile iş birliği kurmak amacıyla irtibata geçilir ve üniversite-STK eşleşmesi sağlanmış olur. Bu doğrultuda web-platformumuzda daha önce kapsayıcı tasarım çalışmalarında yer almış ve modelimizi deneyimlemiş STK’lar ve Üniversiteler de listelenmiştir. İlk kez böyle bir tasarım odaklı çalışmada yer alacak STK’lara yönelik hazırladığımız kılavuza ana sayfadaki “STK’lar için” linkinden ulaşabilirsiniz. Bu dokümanı paydaşlık kuracağınız STK(lar) ile paylaşarak kapsayıcı tasarım konusundaki temel bilgileri ve önerdiğimiz çalışma sürecine ilişkin bilgileri kendileriyle paylaşmış olacaksınız.

2) KEŞFET: İş birliği kapsamında çalışılacak olan proje konularının belirlenmesinde Üniversiteler ve STK’lar arası ortak çalışma önemlidir. Üniversiteler, ders gereksinimleri ve eğitim süreci konusunda STK’ları bilgilendirirken STK’lar odaklanılacak sorun alanlarına ilişkin kendi deneyimlerini aktarırlar. Bu sayede ortaya çıkan tasarım özetleri hem ders gereksinimlerini karşılayacak hem de hayatın içinden güncel sorunlara odaklanmış olacaktır. Daha sonra bu tasarım özetleri web-platformumuza yüklenerek yürütülen iş birliği görünür hale getirilir.

3) OLUŞTUR: Bu aşamada ders yürütücüleri; öğrenciler ile gönüllü STK üyelerini geliştirilen tasarım önerileri kapsamında ortak-tasarım süreci yürütebilmeleri için eşleştirirler ve tasarım süreci boyunca birlikte çalışmalarını sağlarlar. Tercihen öğrenciler çalışma grupları şeklinde ve kendi tercih ettikleri proje konularına yönlendirilirler. Öğrenciler, proje konularına ilişkin açıklamalara web-platformumuzdan süreç boyunca ulaşabilir; yapılan çalışmaları düzenli olarak dersin yürütücülerine sunar ve geribildirim alırlar. Ders yürütücüleri ve STK temsilcileri iletişim içerisinde olarak sürecin ortak amaç doğrultusunda ilerlemesini sağlarlar. Bu süreç boyunca proje çalışması ile ilgili güncellemeler web-platformumuzdaki projenin sayfası içerisinde yapılabilir, görüş alınabilmesi amacıyla proje linki başka paydaşlarla paylaşılabilir ve site ziyaretçileri tarafından yorumlanabilir.

4) DEĞERLENDİR: Çalışma sonunda, tasarım öğrencilerinin STK ortaklarıyla geliştirdikleri kapsayıcı tasarım projelerini sunmalarına ilişkin bir “sunum günü” organize edilmesi, paydaşların kendi eşsiz deneyimlerini paylaşabilmeleri için önemlidir. Bu sayede öğrenciler, diğer çalışma gruplarının deneyimlerini de gözlemleme şansına sahip olmaktadır. Bu aşamada sonuç projelerden ziyade süreçteki kazanımlara odaklanılmalıdır.

5) GÖRÜNÜR KIL: Projeler tamamlandıktan sonra web-platformumuza “tamamlanmış proje” olarak yüklenebilir. Öğrenci projeleri bu sayede galeri bölümünde sergilenerek projelerin görünürlükleri sağlanır. Ayrıca tasarım öğrencileri web-platformumuza kaydolarak profil oluşturabilirler ve istedikleri takdirde “tasarımcılar” sekmesi altında profillerini paylaşabilirler.