Yükleniyor

Duyurular

Konuşmacı Duyurusu: Yaşar Adnan ADANALI
Konuşmacı Duyurusu: Yaşar Adnan ADANALI

Mekanda Adalet Yaklaşımı ile Kapsayıcı Tasarım

Yaşar Adnan Adanalı, Şehircilik Uzmanı, Mekanda Adalet Derneği

Mekanda adalet perspektifi ile kapsayıcı tasarımı ele aldığımızda, özellikle mekan ve sakatlık tartışmalarında toplumsal/siyasal yapının sınırlandırıcılığını vurgulayan yaklaşım ile erişilebilirliği ve içermeyi mimari/kentsel müdahale sorununa indirgemeye hazır uzman refleksi arasında bir gerilim olduğu farkedilir. Bir yanıyla erişilebilirlik gerçekten de fiziksel bir mesele; altyapı/planlama/mimari ile doğrudan ilişkili. Ama bir yanıyla da toplumsal güçlerin kimin kamusal alanda, kamunun imkanlarıyla varlık göstermesini meşru bulduğuyla şekilleniyor. Dolayısıyla, toplumsal yapıyı özgürleştirici ‘içeriden’ ve ‘aşağıdan’ mücadelelerden öğrenerek uzmanlık alanını da tekrardan inşa etmek gerekiyor.
 Yaşar Adnan ADANALI
Şehircilik uzmanıdır. Kurucuları arasında yer aldığı Mekanda Adalet Derneği’nin genel direktörlüğünü sürdürmektedir. 2010 yılından beri Darmstadt Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde katılımcı tasarım ve topluluk temelli konut dersleri vermektedir. 2007 ve 2012 yıllarında Dominik Cumhuriyeti’nde kent yoksulları ile konut hakkı üzerine, 2010-2012 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi ile Ortadoğu’nun farklı kentlerinde Filistin Mülteci Kampları’nın katılımcı yöntemlerle iyileştirilmesi projesinde çalışmıştır. Ashoka Vakfı ve Bertha Vakfı ‘fellow’udur.